Arcelor Mittal

Výrobní činnost společnosti Arcelor Mittal je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu.
Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.

čeština cz slovenčina sk English en Deutsch de polski pl španělština es italština it